آموزش حق تقدم و نحوه پاسخگویی به سوالات آن - آزمون آنلاین آیین نامه

ارسال شده توسط | مرداد ۰۷, ۱۳۹۴ | آموزش حق تقدم ها | 42 نظر

آموزش حق تقدم و نحوه پاسخگویی به سوالات آن 

حق تقدم چیست؟

حق تقدم عبارت است از عبور وسیله ای زودتر از وسایل نقلیه ی دیگر یا عابرین پیاده و بالعکس. منظور از بالعکس این است که همه مواقع عابر پیاده حق تقدم ندارد مثل آزادراه ها-بزرگراها -وجود پل عابر پیاده- و…

آزمون آنلاین ایین نامه راهنمای حق تقدم

طبق ماده ۱۳۷ آیین  نامه بند ۲ (صــــــفحه ۳۸ کتاب آیین نامه) : هرگاه دو یا چند وسیله نقلیه از دو یا چند راه مختلفبه تقاتع هم عرض برسند حق تقدم با وسیله ی نقلیه ای است که سمت راست وسیله ی نقلیه دیگر قرار دارد.(یا وسیله ای که سمت راستش خالی از وسیله ی نقلیه باشد)

منظور از تقاطع هم عرض تقاطعی است که عرض راههای آن یکی باشد یا هیچ تابلویی یا چراغ راهنمایی و خط کشی وجود نداشته باشد که به نشان دهد اولویت با چه کسی است.

نتیجــــــه میگیریم که سمت راست اتومبیل زرد خالی بوده و خودش سمت راست اتومبیل قرمز رنگ است پس اولویت عبور

اول با زرد بعد قرمز و بعد آبی میباشد.

آزمون آنلاین ایین نامه راهنمای حق تقدم

در این تقاطع با وجود اینکه برای هر ماشین جهتی مشخص شده اما باز هم مانند شکل بالایی یک تقاطع هم عرض است و همان قانون (حق تقدم با سمت راستی) استفاده میکنیم .

نتیجه این است که : اولویت حق عبور اول با قرمز (چون سمت راستش خالی بوده و خودش سمت راست آبی اس)دوم آبی-و سومین اتومبیل ،اتومبیل زرد میباشد.

 

طبق ماده ۱۳۸ آیین نامه (ص ۳۹ کتاب) هرگاه تابلوی رعایت حق تقدم یا تابلوی ایست در خروجی خیابان مشاهده

کردید ، آن خیابان نسبت به خیابانی که وارد آن میشوید فرعی میباشد.حال با این اوصاف میتوانیم بگوییم که اتومبیل قرمز رنگ در خیابان فرعی و اتومبیل های زرد و آبی رنگ در خیابان اصلی قرار دارند.

نتیجه :در چنین شکلی ما اول به سراغ اتومبیل هایی میرویم که داخل خیابان اصلی قرار دارند و طبق ماده ۱۴۲

آیین نامه بند ۱ (ص ۴۰ کتاب) اول اتومیل آبی رنگ و دوم اتومبیل قرمز رنگ و آخر از همه اتومبیلی که در خیابان

فرعی قرار دارد یعنی اتومبیل قرمز.

ماده ۱۴۲ آیین نامه بند ۲ :: هرگاه دو وسیله نقلیه در یک تقاتع روبروی هم قرار بگیرند حق تقدم با وسیله ایست که مسیرش مستقیم است.

آزمون آنلاین ایین نامه راهنمای حق تقدم

باز هم در این تصویر ماده ۱۳۸ آیین نامه (تشخیص فرعی از اصلی به خاطر وجود تابلوی رعایت حق تقدم) و ماده ۱۴۲ بند ۲ استفاده شده است. پس نتیجه میگیریم که اتومبیل هایی که در خیابان اصلی قرار دارند (یک دوچرخه به خاطر مسیر مستقیمش و دو کامیون به خاطر گردش به چپ) زودتر از اتومبیل هایی که در خیابان فرعی قرار دارند حرکت میکنند.

آزمون آنلاین ایین نامه راهنمای حق تقدم

(خیابان فرعی::اول اتومبیل آبی به خاطر مسیر مستقیم و سپس اتومبیل قرمز رنگ)

نتیجه==  دوچرخه – کامیون – آبی – قرمز

 

آزمون آنلاین ایین نامه راهنمای حق تقدم

در شکل بالا طبق ماده ۱۳۷ بند ۴ (ص ۳۸)، در سه راه ها حق تقدم با اتومبیلی است در مسیر مستقیم و مجاز در حال عبور است حتی اگر آن مسیر عرضش کمتر باشد. پس نتیجه میگیریم که اتومبیل قرمز و مشکی در مسیر مستقیم هستند و اتومبیل قرمز چون گردش به راست دارد به اتومبیل مشکی حق تقدم دارد و بعد از اتومبیل مشکی دوبت به اتومبیل مشکی میرسد.

نتیجه :: قرمز  –  مشکی  –  سفید

پاسخگویی به سوالات حق تقدم و سایر سوالات آیین نامه نیاز به تمرین و آشنایی با سوالات متعدد دارد. شما با شرکت در آزمون های آنلاین به راحتی میتوانید این مهارت را کسب کنید.

42 نظر تا کنون ارسال شده است

با ارسال نظر خود ما را در بهبود عملکرد سایت یاری کنید

ایمیل شما به هیچ وجه منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری را پر کنید.