آشنایی با تابلو عبور سواری ممنوع - آزمون آنلاین آیین نامه

آزمون آنلاین آیین نامه

آشنایی با تابلو عبور سواری ممنوع

تابول عبور سواری ممنوع جزء تابلو های انتظامی یا بازدارنده راهنمایی و رانندگی است. اگر شما راننده خودرو سورای هستید در هنگام مشاهده این علامت باید از وارد شدن به گذر خیابانی شدیداً خودداری کنید. این تابلو جزو تابلوهایی است که رانندگان زیاد دچار اشتباه شده و جریمه می شوند.

با ارسال نظر خود ما را در بهبود عملکرد سایت یاری کنید

ایمیل شما به هیچ وجه منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری را پر کنید.