35 توصیه برای کاهش مصرف بنزین خودرو - نمونه سوال آیین نامه ( رایگان )

ارسال شده توسط | مرداد ۲۷, ۱۳۹۵ | آموزش ها | نظری ثبت نشده

35 توصیه برای کاهش مصرف بنزین خودرو

۳۵ توصیه برای کاهش مصرف بنزین خودرو

هیچ وقت پیش از خاموش کردن ماشین گاز ندهید. این کار هم موجب هدر رفتن بنزین می شود و هم باعث فرسوده شدن سیلندرها.

۱ -هرچه می توانید وسایل کمتري در ماشین خود بگذارید. هرچه ماشین سبک تر باشد کمتر بنزین مصرف می کند.

۲ -با سرعت نرانید. اگر با سرعت ۹۰ کیلومتر در ساعت رانندگی کنید می توانید ۲۱ درصد بیشتر از زمانی پیش بروید که با سرعت ۱۱۰ کیلومتر در ساعت می رانید.

۳ -طوري برنامه ریزي کنید که مجبور نشوید براي به موقع رسیدن سریع رانندگی کنید.

۴ -وقتی ماشین را روشن می کنید لازم نیست بیش از ۳۰ ثانیه درجا کار کند. ماشین هاي جدید طوري طراحی شده اند که حتی در هواي سرد می توانند بلافاصله راه بیفتند.

۵ -اگر باید بیش از ۳۰ ثانیه بایستید نگذارید ماشین درجا کار کند. براي کاهش مصرف سوخت بهتر است موتور را خاموش کنید و بعداً دوباره آن را روشن کنید.

۶-فشار پایتان را روي پدال گاز تغییر ندهید. سعی کنید تاجایی که ممکن است با گاز یکسان برانید.

۷ -باد چرخ ها را همیشه تنظیم کنید؛ به خصوص وقتی هوا سرد می شود یا در جاده با سرعت بالا می رانید حتماً براي تنظیم باد مراجعه کنید.

۸ -تا جایی که می شود تهویه هوا را روشن نکنید به جاي آن شیشه ها را پایین بکشید.

۹- -تیک آف» نکنید. وقتی ماشین را روشن می کنید خیلی آرام پدال گاز را فشار بدهید.

۱۰ -از ترمزهاي ناگهانی بپرهیزید. هرجا که امکان دارد مثلاً در بعضی چراغ قرمزها از خیلی قبل پایتان را از روي گاز بردارید و ماشین را خلاص کنید تا ماشین خود به خود و آرام آرام بایستد.

۱۱ -وسایل اضافی را که موجب ایجاد مقاومت در برابر باد می شوند بردارید. مثلاً باربند یا باربند اسکی را در زمانی که به آنها احتیاج ندارید باز کنید.

۱۲ -حواستان را جمع کنید که حتماً پیش از حرکت ترمزدستی را بخوابانید.

۱۳ -هیچ وقت پیش از خاموش کردن ماشین گاز ندهید. این کار هم موجب هدر رفتن بنزین می شود و هم باعث فرسوده شدن سیلندرها.

۱۴ -پیش از راه افتادن و در مسیرهاي درون شهري به رادیو پیام گوش بدهید و وارد راه هایی که بسته یا پرترافیک است نشوید.

۱۵ -در باك بنزین خود را وارسی کنید که خوب بسته بشود.

۱۶ -هرچه زودتر به دنده هاي سبک بروید. اگر ماشین دنده اتوماتیک دارید یک ثانیه زودتر پایتان را از روي پدال گاز بردارید.

۱۷ -وقتی می بینید دارید از ماشینی سبقت می گیرید این کار را هرچه سریع تر انجام بدهید. .معطل نکنید.

۱۸ -تنظیمات ماشین را ماه به ماه وارسی کنید تا زیادي سوخت مصرف نکند.

۱۹ -هرچندوقت یک بار ترمزهاي ماشین را وارسی کنید و اگر لازم بود آنها را تنظیم کنید. اگر ترمز کاملاً تنظیم نباشد مقاومت زیاد و سوخت بیشتري مصرف می شود.

۲۰ -موقع خرید خودرو تاجایی که نیازتان اجازه می دهد سعی کنید خودروي کوچک تري انتخاب کنید. هرچه خودرو کوچک تر و بالطبع سبک تر باشد بنزین کمتري مصرف می کند.

۲۱ -در انتخاب خودرو ماشین هایی که مجهز به لوازم پرمصرف هستند را کنار بگذارید؛ تهویه مطبوع، لوازم برقی مانند شیشه برقی یا قفل مرکزي و دنده اتوماتیک از این دسته خودروها هستند.

۲۲ -اگر در شهري با آب و هواي گرم زندگی می کنید خودرویی با رنگ روشن خریداري کنید و تودوزي آن را هم روشن انتخاب کنید تا نور و گرما را بازبتاباند. شیشه هاي مات هم از گرم شدن داخل ماشین جلوگیري می کند.

۲۳ -از لاستیک هاي رادیال استفاده کنید تا اصطکاك کمتري بین تایر و جاده ایجاد بشود.

۲۴ -موقع رانندگی بگذارید چشمتان بیش از پایتان حرکت کند. از دور مراقب چراغ قرمزها و سایر موانع باشید تا لازم نباشد یکباره ترمز بگیرید.

۲۵ -فرمان اتومبیل را ثابت نگه دارید البته تا جایی که ممکن است. هرقدر خط عوض کنید و در عرض خیابان حرکت کنید خودروي شما مسافت بیشتري می پیماید و بنزین بیشتري هم می سوزاند.

۲۶ -باك ماشین را زیادي پرنکنید چون ممکن است سرریز بشود یا در سربالایی هاي تند چکه کند.

۲۷ -زمستان ها تایر خودروي خود را با تایرهاي یخ شکن جایگزین کنید یا اینکه با کمترین برفی که آمد زنجیر چرخ ببندید. درغیراین صورت موتور ماشین بیشتر کار می کند و بنزین بیشتري می سوزاند.

۲۸ -وقتی از دور می بینید که جاده سربالایی می شود پیش از آنکه به آن برسید سرعت بگیرید و وقتی روي شیب هستید سرعت تان را همان اندازه حفظ کنید. اگر در سربالایی گاز بدهید بنزین خیلی زیاد مصرف می شود.

۲۹ -فیلتر هوا را زودبه زود وارسی کنید و اگر کثیف بود آن را تعویض کنید.اگر فیلتر هوا کثیف باشد جریان هوا به موتور مختل می شود و بنزین بیشتري می سوزاند.

۳۱ -ممکن است لاستیک هاي پهن و اسپورت به نظر زیبا باشند اما مقاومت حرکت و مصرف سوخت رابالا می برند.

۳۲ -روغن ماشین را به موقع عوض کنید. اگر روغن ماشین تمیز باشد اصطکاك کمتري در موتور ایجاد می شود و با مقدار ثابت سوخت می توانید یک تا دو درصد بیشتر برانید.

۳۳ -به جاي برنامه هاي تفریحی بیرون از خانه و گشت وگذار در خیابان ها دوستانتان را به خانه خود دعوت کنید.

۳۴ -اگر نوع شغل تان طوري است که می توانید آن را در خانه انجام بدهید از رئیس تان اجازه بگیرید و یک یا دو روز درهفته را به محل کار نروید و کارها را در خانه دنبال کنید. اگر هم خودتان رئیس جماعتی از کارمندان هستید ببینید کدام یک از کارمندان می تواند کارش را در خانه انجام بدهد و به او این اجازه را بدهید.

۳۵ -وقتی نزدیک مقصد موردنظرتان می شوید در اولین جاي پارکی که دیدید پارك کنید و به امید پیدا کردن جاي پارك درست روبه روي مقصدتان در خیابان بالا و پایین نروید. از کمی پیاده روي ضرر نمی کنید.

 

شما میتوانید ادامه این مطلب را در نوشته های بعدی دنبال کنید همچنین میتوانید از لینک های زیر برای دسترسی به منابع آزمون آیین نامه استفاده نمایید. بخش سوالات فنی آیین نامه که بخش مهمی از سوالات آزمون است و بسیاری از کاربران به آن دسترسی ندارند برای شما عزیزان مهیا شده و شما می توانید به راحتی به این سوالات دسترسی داشته و بدون استرس سر آزمون آیین نامه حاضر شده و به سوالات فنی آیین نامه پاسخ دهید.

دقت کنید که در سایت های مختلف سوالاتی به عنوان سوالات فنی آیین نامه به فروش می رسد که چیزی بیش تر از مطالب این سایت ندارد و شما به راحتی با خواندن نظرات کاربران سایت می توانید تشخیص دهید که سوالات فنی آیین نامه در این سایت به خوبی سوالات آزمون را پوشش داده است. شما میتوانید برای مقایسه نمونه سوالات فنی آزمون نظرات کاربران را مشاهده کنید بهترین جالت برای کسب بهترین نتیجه همراهی آزمون با بسته نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید می باشد.

سوالات فنی آیین نامه رانندگی

سوالات فنی آیین نامه بخش اول

شما می توانیدبرای مشاهده بخش اول سوالات فنی آیین نامه به لینک ” سوالات فنی آیین نامه ” مراجعه نمایید.

سوالات فنی آیین نامه بخش دوم

شما می توانیدبرای مشاهده بخش اول سوالات فنی آیین نامه به لینک ” سوالات فنی آیین نامه بخش دوم” مراجعه نمایید.

سوالات فنی آیین نامه بخش سوم

شما می توانیدبرای مشاهده بخش اول سوالات فنی آیین نامه به لینک ” سوالات فنی آیین نامه بخش سوم” مراجعه نمایید.

آزمون آنلاین سوالات فنی آیین نامه

شما می توانیدبرای مشاهده بخش اول سوالات فنی آیین نامه به لینک ” آزمون آنلاین از سوالات فنی آیین نامه ” مراجعه نمایید.

 

 

با ارسال نظر خود ما را در بهبود عملکرد سایت یاری کنید

ایمیل شما به هیچ وجه منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری را پر کنید.