آموزش حق تقدم ها بایگانی - نمونه سوال آیین نامه ( رایگان )

آشنایی با تابلو عبور دوچرخه ممنوع

ارسال شده توسط | آموزش تابلو ها, آموزش حق تقدم ها, آموزش ها | نظری ثبت نشده

آزمون آنلاین آیین نامه عبور دوچرخه ممنوع

 

آشنایی با تابلو عبور دوچرخه ممنوع

عبور دوچرخه ممنوع جزء نشان‌های بازدارنده یا انتظامی راهنمایی و رانندگی است. دوچرخه‌سواران در هنگام مشاهده این علامت باید از وارد شدن به گذر خیابانی شدیداً خودداری کند. این تابلو در سایر نقاط جهان نیز رایج است.

 

 

آشنایی با تابلو عبور موتورسوار ممنوع

ارسال شده توسط | آموزش تابلو ها, آموزش حق تقدم ها, آموزش ها | نظری ثبت نشده

آزمون آنلاین آیین نامه

آشنایی با تابلو عبور موتورسوار ممنوع

عبور موتور سیکلت ممنوع جزء نشان‌های بازدارنده یا انتظامی راهنمایی و رانندگی است. اگر شما راننده یک موتورسیکلت هستید در هنگام مشاهده این علامت باید از وارد شدن به گذر خیابانی شدیداً خودداری کند. این تابلو عموما در ورودی تونل‌ها و پل‌های مخصوص گذر وسایل نقلیه موتوری دیده می‌شود.

آشنایی با تابلو عبور سواری ممنوع

ارسال شده توسط | آموزش تابلو ها, آموزش حق تقدم ها, آموزش ها | نظری ثبت نشده

آزمون آنلاین آیین نامه

آشنایی با تابلو عبور سواری ممنوع

تابول عبور سواری ممنوع جزء تابلو های انتظامی یا بازدارنده راهنمایی و رانندگی است. اگر شما راننده خودرو سورای هستید در هنگام مشاهده این علامت باید از وارد شدن به گذر خیابانی شدیداً خودداری کنید. این تابلو جزو تابلوهایی است که رانندگان زیاد دچار اشتباه شده و جریمه می شوند.

آشنایی با تابلو ورود از هر دو طرف ممنوع

ارسال شده توسط | آموزش تابلو ها, آموزش حق تقدم ها, آموزش ها | نظری ثبت نشده

آزمون آنلاین آیین نامه

آشنایی با تابلو ورود از هر دو طرف ممنوع

ورود از هر دو طرف ممنوع جزء نشان‌های مهم بازدارنده یا انتظامی راهنمایی و رانندگی است. اگر شما این علامت را مشاهده کردید باید از وارد شدن به گذر خیابانی شدیدا” خودداری نمایید.

همچنین راننده بایستی این موضوع را به خاطر بسپرد که از سوی دیگر خیابان نیز نمی توان وارد گردید. کاربرد این نشان برای مواقعی است که پلیس راهنمایی و رانندگی تردد کامل دو سویه در یک خیابان را کاملا” ممنوع کرده است.

آشنایی با تابلو ورود ممنوع

ارسال شده توسط | آموزش تابلو ها, آموزش حق تقدم ها, آموزش ها | نظری ثبت نشده

آزمون آنلاین آیین نامه

 

آشنایی با تابلو ورود ممنوع

تابلو ورود ممنوع جزء نشان‌های بازدارنده یا انتظامی راهنمایی و رانندگی است. راننده در هنگام مشاهده این علامت باید از وارد شدن به گذر خیابانی شدیدا” خودداری کند. این نشان معمولا در ابتدای خیابان یا کوچه هایی که ورود به آنها ممنوع است نصب میشود.

آشنایی با تابلو حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل

ارسال شده توسط | آموزش تابلو ها, آموزش حق تقدم ها, آموزش ها | نظری ثبت نشده

آزمون آنلاین آیین نامه

 

آشنایی با تابلو حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل

حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل جزء نشان‌های بازدارنده یا انتظامی راهنمایی و رانندگی است. راننده در هنگام مشاهده این علامت باید دقت کند که حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است و شما باید به او اجازه عبور بدهید. 

ماده ۱۳۷ آئین نامه راهنمایی و رانندگی
حق تقدم عبور وسایل نقلیه در تقاطع‌ها و میدانهایی که هیچگونه علامت  و چراغ راهنمایی و رانندگی وجود نداشته باشد به ترتیب زیر است:
۱-در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر درحرکتند  بخواهند با هم وارد خیابان مجاور واحدی شوند حق تقدم عبور با وسیله ایست  که به سمت راست گردش می‌کند.
۲-هرگاه دو یا چند وسیله نقلیه از دو یا چند راه مختلف به تقاطع هم عرض  برسند حق تقدم عبور باوسیله نقلیه ایست که در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد.
۳-هنگام ورود به میدانها حق تقدم با وسایل نقلیه ایست که در درون میدان در حال حرکت است.
۴-در سه راه‌ها حق تقدم عبور با وسایل نقلیه ای است که بطور مستقیم و در سمت و مسیر مجاز حرکت می‌کند حتی اگر عرض خیابانی که مسیر آن است  از عرض راه تلاقی کننده کمتر باشد.

آشنایی با تابلو حق تقدم عبور با شما

ارسال شده توسط | آموزش تابلو ها, آموزش حق تقدم ها, آموزش ها | نظری ثبت نشده

آزمون آنلاین آیین نامه

 

آشنایی با تابلو حق تقدم عبور با شما

حق تقدم عبور با شما جزء نشان‌های بازدارنده یا انتظامی راهنمایی و رانندگی است. این تابلو بدین معناست که حق تقدم عبور با شماست و راننده مقابل باید به شما اجازه عبور بدهد.

ماده ۱۳۷ آئین نامه راهنمایی و رانندگی
حق تقدم عبور وسایل نقلیه در تقاطع‌ها و میدانهایی که هیچگونه علامت  و چراغ راهنمایی و رانندگی وجود نداشته باشد به ترتیب زیر است:
۱-در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر درحرکتند  بخواهند با هم وارد خیابان مجاور واحدی شوند حق تقدم عبور با وسیله ایست  که به سمت راست گردش می‌کند.
۲-هرگاه دو یا چند وسیله نقلیه از دو یا چند راه مختلف به تقاطع هم عرض  برسند حق تقدم عبور باوسیله نقلیه ایست که در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد.
۳-هنگام ورود به میدانها حق تقدم با وسایل نقلیه ایست که در درون میدان در حال حرکت است.
۴-در سه راه‌ها حق تقدم عبور با وسایل نقلیه ای است که بطور مستقیم و در سمت و مسیر مجاز حرکت می‌کند حتی اگر عرض خیابانی که مسیر آن است  از عرض راه تلاقی کننده کمتر باشد.

 

آموزش حق تقدم و نحوه پاسخگویی به سوالات آن

ارسال شده توسط | آموزش حق تقدم ها | 42 نظر

آموزش حق تقدم و نحوه پاسخگویی به سوالات آن 

حق تقدم چیست؟

حق تقدم عبارت است از عبور وسیله ای زودتر از وسایل نقلیه ی دیگر یا عابرین پیاده و بالعکس. منظور از بالعکس این است که همه مواقع عابر پیاده حق تقدم ندارد مثل آزادراه ها-بزرگراها -وجود پل عابر پیاده- و…

آزمون آنلاین ایین نامه راهنمای حق تقدم

طبق ماده ۱۳۷ آیین  نامه بند ۲ (صــــــفحه ۳۸ کتاب آیین نامه) : هرگاه دو یا چند وسیله نقلیه از دو یا چند راه مختلفبه تقاتع هم عرض برسند حق تقدم با وسیله ی نقلیه ای است که سمت راست وسیله ی نقلیه دیگر قرار دارد.(یا وسیله ای که سمت راستش خالی از وسیله ی نقلیه باشد)

منظور از تقاطع هم عرض تقاطعی است که عرض راههای آن یکی باشد یا هیچ تابلویی یا چراغ راهنمایی و خط کشی وجود نداشته باشد که به نشان دهد اولویت با چه کسی است.

ادامه این مطلب …